BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

UCHWAŁA Nr 453/2001
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 26 lutego 2001r.

 

w sprawie: zatwierdzenia wyników postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zaciągnięcie kredytu długoterminowego na remont budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18/20.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 z późn. zm.) oraz § 21 ust. 1 Regulaminu Pracy Zarządu Powiatu Poznańskiego stanowiącego załącznik nr 6 do Statutu Powiatu Poznańskiego (Dz. Urz. Woj. Wielk. Nr 30, poz. 633) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zarząd postanawia zatwierdzić wybór Banku Śląskiego S.A. Oddział Regionalny w Poznaniu w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zaciągnięcie kredytu długoterminowego na remont budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu, który zaoferował realizację przedmiotu zamówienia za cenę 277.424,00 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu Poznańskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta - Ryszard Pomin
Wicestarosta - Jan Grabkowski

Członkowie Zarządu:
- Jerzy Lechnerowski
- Gabriela Ozorowska

Uzasadnienie:
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zaciągniecie kredytu długoterminowego na remont budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w przewidzianym terminie złożono 5 ofert. W ofercie nr 5 stwierdzono brak wadium.
W oparciu o następujące kryteria wyboru:
Stopa oprocentowania kredytu 70
Stopa prowizji 10
Inne koszty 10
Wiarygodność banku, współczynnik opłacalności obliczony wg zasad określonych w Zarządzeniu nr 7/93 Prezesa NBP z dnia 20.05.1993 r.
10 oferta nr 1 na posiedzeniu komisji przetargowej uzyskała najwyższą liczbę punktów.

Starosta Poznański
Ryszard Pomin

drukuj ()

  • opublikował: Pieczyński Maciej
    data publikacji: 2003-07-14 14:37
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-06-01 13:10

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 6294
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-06-01 13:15
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-10-22 15:11