BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

UCHWAŁA Nr 454/2001
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 26 lutego 2001r.

 

w sprawie: unieważnienia przetargu nieograniczonego na dostawę papieru do drukarek i kserokopiarek będących w posiadaniu Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18/20.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 z późn. zm.) oraz § 21 ust. 1 Regulaminu Pracy Zarządu Powiatu Poznańskiego stanowiącego załącznik nr 6 do Statutu Powiatu Poznańskiego (Dz. Urz. Woj. Wielk. Nr 30, poz. 633) Zarząd uchwala, co następuje:

§ 1. Postanawia się unieważnić przetarg nieograniczony na dostawę papieru do drukarek i kserokopiarek będących w posiadaniu Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18/20, na podstawie art. 27b pkt 1 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 1994 roku o zamówieniach publicznych (t.j. z 1998 r. Dz. U. Nr 119, poz. 773 z późn. zm.).

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Referatu Administracyjnego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta - Ryszard Pomin
Wicestarosta - Jan Grabkowski
Członkowie Zarządu:
- Jerzy Lechnerowski
- Gabriela Ozorowska

Uzasadnienie:
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę papieru do drukarek i kserokopiarek będących w posiadaniu Starostwa Powiatowego w Poznaniu w przewidzianym terminie złożono 6 ofert. Dokumenty w ofertach nr 1 i 4 nie spełniają wymagań formalnych dotyczących sposobu ich przygotowania określonych w dokumentacji przetargowej. W ofertach nr 2, 3, i 5 stwierdzono niezgodność z przedmiotem zamówienia określonym w dokumentacji przetargowej. W związku z powyższym przetarg unieważnia się w oparciu o art. 27b pkt 1 ust. 1 ustawy z 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych.

Starosta Poznański
Ryszard Pomin

drukuj ()

  • opublikował: Pieczyński Maciej
    data publikacji: 2003-07-14 14:38
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-06-01 13:15

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 6293
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-06-01 13:15
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-10-22 15:11