BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

UCHWAŁA  Nr 455/2001
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 5 marca 2001r.


w sprawie wyboru biegłego rewidenta dla Wielospecjalistycznego Szpitala „Puszczykowo" s.p.z.o.z.

Na podstawie oraz art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91 poz. 578 z późn. zm.), art. 66 ust. 3 ustawy z dnia 29 września 1994 0 rachunkowości (Dz. U. Nr 121 poz. 591 z późn. zm.) oraz art. 71 ust. 1 pkt 7 ustawy z 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (Dz. U. Nr 119 z 1998 r. poz. 773 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Poznańskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Wybiera się Centrum Biegłych Rewidentów„CRB" sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 11, 60-872, w celu zbadania sprawozdania finansowego Wielospecjalistycznego Szpitala „Puszczykowo" s.p.z.o.z. za okres od 1 stycznia 2000 r. do 31 grudnia 2000 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta - Ryszard Pomin
Wicestarosta - Jan Grabkowski
Członkowie Zarządu:
- Jerzy Lechnerowski
- Gabriela Ozorowska
- Marek Woźniak


Uzasadnienie:
Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 września 1994 o rachunkowości (Dz. U. Nr 121 poz. 591 z późn. zm.) roczne sprawozdania finansowe Zespołu Przychodni Specjalistycznych s.p.z.o.z. muszą być każdego roku poddane badaniu przez biegłego rewidenta. Biegłego rewidenta wybiera organ zatwierdzający roczne sprawozdanie finansowe, czyli Zarząd Powiatu Poznańskiego. Badaniu będzie poddane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2000 tj. za okres od 1 stycznia 2000 r. do 31 grudnia 2000 r. Z uwagi na fakt, iż koszt badania nie przekroczy równowartości 3000 euro (bez VAT), zgodnie z ustawą z 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (Dz. U. Nr 119 poz. 773 z późn. zm.) dopuszczalne jest złożenie zamówienia z wolnej ręki. W związku z powyższym przyjęcie powyższej uchwały uważam za uzasadnione.

Członek Zarządu
Gabriela Ozorowska
 

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2003-07-14 15:55
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2010-07-13 13:27

« wstecz

Banery