BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr 457 / 2001
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKEIGO
z dnia 5 marca 2001r.

w sprawie: przyjęcia do realizacji w 2001 r. inwestycji polegających na modernizacji 2 kotłowni: w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Rokietnicy - Filia w Poznaniu ul. Rubież 20 i w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Swarzędzu.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. Nr 91, poz. 578 z późniejszymi zmianami) oraz § 21 ust. 1 Regulaminu Pracy Zarządu Powiatu Poznańskiego, stanowiącego załącznik Nr 6 do Statutu Powiatu Poznańskiego ( Dz. Urz. Województwa Wielkopolskiego Nr 30, poz. 633), uchwala się, co następuje:

§ 1. Proponuje się przyjąć do realizacji w 2001 roku inwestycje ekologiczne polegające na modernizacji 2 kotłowni z węglowej na gazową w następujących obiektach oświatowych:
1) ZSOiZ w Rokietnicy - Filia w Poznaniu ul. Rubież 20
2) 2) ZSO w Swarzędzu pl. Niezłomnych 1

§ 2. Finansowanie inwestycji nastąpi z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz budżetu Powiatu Poznańskiego.

§ 3. Szczegółowe warunki umowy w sprawie finansowania inwestycji określi umowa Powiatu Poznańskiego z WFOŚ i GW w Poznaniu.

§ 4. Realizację inwestycji zleca się Inspektorowi ds. Inwestycji.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta - Ryszard Pomin
Wicestarosta - Jan Grabkowski
Członkowie Zarządu:
- Jerzy Lechnerowski
- Gabriela Ozorowska
- Marek Woźniak


Uzasadnienie:
W związku z przyznaną dotacją przez WFOŚ i GW w Poznaniu na realizację zadań pn.: 1. Modernizacja kotłowni c.o. Filii Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych Rokietnica w Poznaniu przy ul. Rubież 20 z węglowej na gazową, w kwocie 35.000,- zł 2. Modernizacja kotłowni c.o. w Zespole Szkół Ogólnokształcących pl. Niezłomnych 1 w Swarzędzu z węglowej na gazową, w kwocie 30.000,- zł
Na podstawie wniosków zgłoszonych do WFOŚ i GW, w ramach działań zmniejszających zanieczyszczenie środowiska i jednocześnie zmniejszających koszty funkcjonowania szkół, proponuję wprowadzić te zadania inwestycyjne do realizacji w 2001 roku.

Członek Zarządu
Jerzy Lechnerowski
 

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2003-07-14 15:58
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2010-07-13 13:33

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 7057
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2010-07-13 13:53
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-07-10 14:56