BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr 458/2001
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 5 marca 2001r.

w sprawie: powołania komisji konkursowej ds. wyboru najlepszych projektów zajęć pozalekcyjnych w szkołach i placówkach Powiatu Poznańskiego.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 32 ust. 2 pkt. 4 ustawy o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 r. ( Dz. U. 91 poz. 578 z późniejszymi zmianami), uchwala się, co następuje:

§ 1. Powołuje się komisję konkursową do wyboru najlepszych projektów zajęć pozalekcyjnych w następującym składzie

Przewodniczący komisji : Jerzy Lechnerowski - Członek Zarządu
członkowie komisji: Przemysław Wantuch - Kierownik Wydziału Edukacji
Ewa Budzyńska - przedstawiciel komisji oświaty
Jan Janicki - przedstawiciel komisji oświaty
Elżbieta Pawlicka - przedstawiciel komisji oświaty

§ 2. Komisja opiniuje wnioski złożone przez szkoły i placówki prowadzone przez Powiat Poznański i przedstawia Zarządowi Powiatu Poznańskiego propozycje przyznania środków finansowych.

§ 3. Komisja pracuje zgodnie z regulaminem przyznawania środków finansowych, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4. Komisję powołuje się na okres do dnia 31 grudnia 2001 roku.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Panu Jerzemu Lechnerowskiemu, Członkowi Zarządu.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta - Ryszard Pomin
Wicestarosta - Jan Grabkowski
Członkowie Zarządu:
- Jerzy Lechnerowski
- Gabriela Ozorowska
- Marek WoźniakZałącznik nr 1
Regulamin

Przyznawania środków finansowych przez Zarząd Powiatu Poznańskiego na realizację zajęć pozalekcyjnych w szkołach i placówkach Powiatu Poznańskiego.

1. Środki finansowe przyznaje Zarząd Powiatu Poznańskiego na podstawie poniższego regulaminu.
2. Środki finansowe przeznaczone są dla jednostek oświatowych prowdzonych przez Powiat Poznański.
3. Środki finansowe przyznawane są na rok kalendarzowy 2001.
4. Zarząd przyznając środki finansowe uwględnia wyniki procedury konkursowej przeprowadzonej przez Komisję Konkurową.
5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, Zarząd może zadecydować o innym podziale kwoty.
6. Wniosek o przyznanie śroków finansowych należy składać w Wydziale Edukacji Starostwa Poznańskiego w terminie określonym w ogłoszeniu konkursu na projekt zajęć pozalekcyjnych. Wniosek mogą składać pojedyncze osoby (nauczyciele) lub zespoły (uczniowie z opiekunami). Wniosek opiniuje dyrektor placówki.
7. Wniosek winien zawierać:
a) cel działania
b) sposoby osiągnięcia celu
c) oczekiwane efekty zajęć
d) procedury sprawdzające osiągnięcie celu
e) czas i miejsce realizacji
f) informację o uczestnikach przedsięwzięcia
g) kalkulację kosztów z określeniem przeznaczenia
h) przykładowy scenariusz zajęć
i) informację o ewentualnych sponsorach, innych osobach i instytucjach wspierających realizację zadań
8. Posiedzenia Komisji są zwoływane przez przewodniczącego:
a) niezwłocznie po upływie terminu składania wniosków
b) po raz drugi we wrześniu 2001 r. celem rozpatrzenia wniosków których realizacja rozpoczyna się w roku szkolnym 01/02 i które złożone zostały w termnie późniejszym (pod warunkiem nierozdysponowania całej kwoty na zajęcia pozalekcyjne w pierwszym terminie)
9. Komisja podejmuje roztrzygnięcia zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej 3 przedstawicieli. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego.
10. Zasady głosowania i określania kwot na poszczególne projekty określa Komisja w swoim regulaminie pracy.
11. Zestawienie podziału środków wraz z regulaminem pracy Komisja przedstawia Zarządowi do zatwierdzenia.
12. Zatwierdzone zestawienie stanowi podstawę do zawierania umów z wykonawcami projektów.

 

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2003-07-14 15:59
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2010-07-13 13:40

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 7056
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2010-07-13 13:53
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-07-10 14:56