BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA  Nr 459 /2001
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKEIGO
z dnia 5 marca 2001r.

w sprawie: zatwierdzenia wyników postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zarządzanie nieruchomością zabudowaną położona w Poznaniu przy ul. Słowackiego 8/10 stanowiącą własność Powiatu Poznańskiego.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( Dz. U. Nr 91, poz. 578 z póź. zm.) oraz § 21 ust. 1 Regulaminu Pracy Zarządu Powiatu Poznańskiego stanowiącego załącznik nr 6 do Statutu Powiatu Poznańskiego ( Dz. Urz. Woj. Wielk. Nr 30, poz. 633) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zarząd postanawia zatwierdzić wybór Spółki „LIDER" z siedzibą w Poznaniu, ul. Jeleniogórska 7 w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zarządzanie nieruchomością zabudowaną ul. Słowackiego 8/10 w Poznaniu, która zaoferowała realizację przedmiotu zamówienia za cenę 6.344,00 zł (brutto).

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Referatu Administracyjnego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta - Ryszard Pomin
Wicestarosta - Jan Grabkowski
Członkowie Zarządu:
- Jerzy Lechnerowski
- Gabriela Ozorowska
- Marek Woźniak


Uzasadnienie:
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zarządzanie nieruchomością zabudowaną położoną w Poznaniu ul. Słowackiego 8/ 10 wpłynęło 7 ofert, bez rozpatrywania odrzucono 2. Spółka „LIDER" na posiedzeniu komisji przetargowej uzyskała maksymalną liczbę punktów za cenę. Drugim kryterium wyboru było doświadczenie potwierdzone załączonymi referencjami oraz wykazem nieruchomości zarządzanych przez w/w spółkę. Ogółem oferta nr 4 uzyskała największą liczbę punktów.

Członek Zarządu
Gabriela Ozorowska

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2003-07-14 16:00
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2010-07-13 13:43

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 7059
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2010-07-13 13:53
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-07-10 14:56