BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

UCHWAŁA  Nr 461 / 2001
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKEIGO
z dnia 5 marca 2001r.


w sprawie: powołania komisji konkursowej ds. wyboru najbardziej korzystnych wniosków na realizację zadań powiatu poznańskiego w dziedzinie oświaty przez podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku.


Na podstawie pkt. II 6 „Regulaminu udzielania dotacji" stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały Nr X/88/99 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 31 sierpnia 1999 roku, w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych na cele związane z realizacją zadań powiatu poznańskiego Zarząd Powiatu Poznańskiego, uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Powołuje się komisję konkursową ds. wyboru najbardziej korzystnych wniosków na realizację zadań powiatu poznańskiego w dziedzinie oświaty przez podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysków w następującym składzie:
a) Przewodniczący - Pan Jerzy Lechnerowski - Członek Zarządu Powiatu Poznańskiego
b) Członkowie komisji - Pan Przemysław Wantuch - Kierownik Wydziału Edukacji
c) P. Ewa Brożyńska -Przedstawiciel Komisji Oświaty
d) P. Zbigniew Jankowski -Przedstawiciel Komisji Oświaty
2. Na posiedzenia komisji mogą być zapraszane inne osoby, w charakterze konsultantów wyłącznie z głosem doradczym.

§ 2. Komisję powołuje się na okres do dnia 31 grudnia 2001 r.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Panu Jerzemu Lechnerowskiemu, Członkowi Zarządu Powiatu Poznańskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

Starosta - Ryszard Pomin
Wicestarosta - Jan Grabkowski
Członkowie Zarządu:
- Jerzy Lechnerowski
- Gabriela Ozorowska
- Marek Woźniak


Uzasadnienie:
Na podstawie pkt. II 6 „Regulaminu udzielania dotacji" stanowiącego załącznik do uchwały Nr X/88/99 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 31 sierpnia 1999 r., w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych Zarząd Powiatu Poznańskiego powołuje w drodze uchwał komisje konkursowe ds. wyboru najbardziej korzystnych wniosków na realizację zadań powiatu poznańskiego w dziedzinie oświaty przez podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku.

Starosta Poznański
Ryszard Pomin

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2003-07-14 16:02
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2010-07-13 13:51

« wstecz

Banery