BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała Nr 463/2001
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 12 marca 2001r.

w sprawie:
Opracowania harmonogramu realizacji dochodów i wydatków Powiatu Poznańskiego na rok 2001.

Uchwała Nr 464/2001
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 12 marca 2001r.

w sprawie:
udzielenia kwoty dofinansowania Miejsko - Gminnemu Ośrodkowi w Kostrzynie na II Biesiadę Humoru Żydowskiego połączoną z wystawą kolekcjonerską żydowskich pocztówek świątecznych.

Uchwała Nr 465 /2001
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 12 marca 2001r.

w sprawie:
zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż regałów dla potrzeb archiwum Wydziału Komunikacji i Transportu w Starostwie Powiatowym w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18/20.

Uchwała nr 466 /2001
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 12 marca 2001r.

w sprawie:
zatwierdzenia trybu zamówienia z wolnej ręki na dokonanie wyboru doradcy ds. restrukturyzacji dla Wielospecjalistycznego Szpitala „Puszczykowo" s.p.z.o.z.

Uchwała Nr 467/2001
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 12 marca 2001r.

w sprawie:
1. Ogłoszenia przetargu nieograniczonego na dostawę papieru do drukarek i kserokopiarek będących w posiadaniu Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18/20 - rok 2001.
2. Zatwierdzenia dokumentacji przetargowej.
3. Powołania komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty.

Uchwała Nr 468/2001
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 12 marca 2001r.

w sprawie:
1. Ogłoszenia przetargu nieograniczonego na dostawę tonerów, atramentów do drukarek i kserokopiarek będących w posiadaniu Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18/20 - rok 2001.
2. Zatwierdzenia dokumentacji przetargowej.
3. Powołania komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty.

Banery