BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała Nr 469/2001
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 14 marca 2001r.

w sprawie:
 zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę, instalację i montaż sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Wydziału Komunikacji i Transportu w Starostwie Powiatowym w Poznaniu ul. Jackowskiego 18/20.

Uchwała Nr 470/2001
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 14 marca 2001r.

w sprawie:
ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Luboniu ul. Żabikowska 40

Uchwała Nr 471/2001
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 14 marca 2001r.

w sprawie:
ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Swarzędzu oś. Kościuszkowców 4.

Uchwała Nr 472/2001
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 14 marca 2001r.

w sprawie:
ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Liceum Ogólnokształcącym w Puszczykowie ul. Kasprowicza 3.

Uchwała Nr 473 /2001
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 14 marca 2001r.

 w sprawie:
zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług w zakresie kompleksowego sprzątania nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Jackowskiego 18/20 stanowiącej własność Powiatu Poznańskiego.  

Uchwała Nr 474/2001
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 14 marca 2001r.

w sprawie:
unieważnienia II przetargu ofertowego na sprzedaż okien aluminiowych staroużytecznych.

Zarząd Powiatu Poznańskiego
podjął jednogłośnie
Uchwałę Nr 475/2001

w sprawie:
zmiany uchwały budżetowej w zakresie dotyczącym placówek oświatowych przedstawionych przez p. J. Lechnerowskiego.

Banery