BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA  Nr 473 /2001
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 14 marca 2001r.w sprawie: zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług w zakresie kompleksowego sprzątania nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Jackowskiego 18/20 stanowiącej własność Powiatu Poznańskiego.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( Dz. U. Nr 91, poz. 578 z póź. zm.) oraz § 21 ust. 1 Regulaminu Pracy Zarządu Powiatu Poznańskiego stanowiącego załącznik nr 6 do Statutu Powiatu Poznańskiego ( Dz. Urz. Woj. Wielk. Nr 30, poz. 633) Uchwala się, co następuje:

§ 1. Zarząd zatwierdza wybór Firmy „ DOZORBUD" sp. Z o.o. z siedzibą w Legnicy ul. Najśw. Marii Panny 5 e Zakład Pracy Chronionej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług w zakresie kompleksowego sprzątania nieruchomości położonej w Poznaniu ul. Jackowskiego 18/20 stanowiącą własność Powiatu Poznańskiego za cenę 12 317,22 zł miesięcznie ( brutto).

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Referatu Administracyjnego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta - Ryszard Pomin
Wicestarosta - Jan Grabkowski
Członkowie Zarządu:
- Jerzy Lechnerowski
- Gabriela Ozorowska
- Marek Woźniak


Uzasadnienie:
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług w zakresie kompleksowego sprzątania nieruchomości położonej w Poznaniu przy ulicy Jackowskiego 18/20 stanowiącej własność Powiatu Poznańskiego oferta Firmy „DOZORBUD" sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy ul. Najśw. Marii Panny 5e Zakład Pracy Chronionej uzyskała największą liczbę punktów za cenę. Doświadczenie oferenta oceniane było według indywidualnej oceny każdego z członków Komisji przetargowej. W ocenie ww. Komisji oferta oznaczona nr 02 uzyskała największą liczbę punktów.

Starosta Poznański
Ryszard Pomin

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2003-07-14 16:14
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2010-07-14 08:51

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 5915
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2010-07-14 08:56
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2019-12-06 14:46