BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała Nr 476/2001
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 22 marca 2001r.

w sprawie:
zmiany uchwały Nr 150/25/2000 Zarząd Powiatu Poznańskiego z dnia 13.03.2000 w sprawie powołania komisji konkursowej ds. wyboru najbardziej korzystnych wniosków na realizację zadań powiatu poznańskiego w dziedzinie kultury i ochrony dóbr kultury oraz kultury fizycznej i turystyki przez podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku.

Uchwała Nr 477/2001
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 22 marca 2001r.

w sprawie:
przydzielenia kwoty dofinansowania dla Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dopiewie na I Otwarty Turniej Dzieci Rocznika 92' o Puchar Przechodni Starosty Poznańskiego w Halowej Piłce Nożnej.

Uchwała nr 478/2001
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 22 marca 2001r.

w sprawie:
przyznania środków finansowych przeznaczonych na przeprowadzenie powiatowego konkursu na plakat propagujący segregację odpadów.

Uchwała nr 479/2001
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 22 marca 2001r.

w sprawie:
powołania komisji konkursowej powiatowego konkursu na plakat propagujący segregację odpadów.

Uchwała Nr 480/2001
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 22 marca 2001r.

w sprawie:
1. Ogłoszenia przetargu na wykonanie ocieplenia aneksów kuchennych w budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu.
2. Zatwierdzenia dokumentacji przetargowej.
3. Powołania komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty.

Uchwała Nr 481/2001
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 22 marca 2001r.

w sprawie:
1. Ogłoszenia przetargu na dostawę i montaż ścianek aluminiowych oraz żaluzji zewnętrznych w budynku w budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu.
2. Zatwierdzenia dokumentacji przetargowej.
3. Powołania komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty.

Uchwała Nr 482/2001
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 22 marca 2001r.

W sprawie:
1. Ogłoszenia przetargu na dostawę, montaż i uruchomienie centrali ppoż. wraz z instalacją czujek jonizacyjnych w pionach kablowych w budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu.
2. Zatwierdzenia dokumentacji przetargowej.
3. Powołania komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty.

Uchwała Nr 483/2001
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 22 marca 2001r.

w sprawie:
upoważnienia do dokonania kontroli w Wielospecjalistycznym Szpitalu "Puszczykowo" s.p.z.o.z.

Banery