BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

UCHWAŁA Nr 477/2001
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 22 marca 2001r.


w sprawie: przydzielenia kwoty dofinansowania dla Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dopiewie na I Otwarty Turniej Dzieci Rocznika 92' o Puchar Przechodni Starosty Poznańskiego w Halowej Piłce Nożnej.


Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 8. art. 51 ustawy r dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 z późn. zm.)., art. 4, art. 42 ust. 1, art. 42 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. Nr 25, poz. 113 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Poznańskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Przydziela się Gminnemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Dopiewie kwotę dofinansowania w wysokości 400 zł (słownie: czterystazłotych) na organizację I Otwartego turnieju Dzieci Rocznika 92' o Puchar Przechodni Starosty Poznańskiego w Halowej Piłce Nożnej, który odbędzie się w dniu 25.OS.2001 r. w hali sportowej w Dopiewie.

§ 2. Przekazanie środków finansowych wymienionych w § 1 niniejszej uchwały nastąpi na zasadach określonych w umowie, której podpisanie jest warunkiem niezbędnym uzyskania dofinansowania.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Wydziału Spraw Obywatelskich.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

Starosta - Ryszard Pomin
Wicestarosta - Jan Grabkowski
Członkowie Zarządu:
- Jerzy Lechnerowski
- Gabriela Ozorowska

Uzasadnienie:
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dopiewie wystąpił z wnioskiem o dofinansowanie I Otwartego Turnieju Dzieci Rocznika 92' o Puchar Przechodni Starosty Poznańskiego w Halowej Piłce Nożnej w wysokości 400 zł. Całkowity koszt zadania wynosi 1.230 zł.
W Turnieju wezmą udział dzieci w wieku 7 - 8 lat. Powiat Poznański będą reprezentowały dzieci ze szkół podstawowych z Komornik, Lubonia, Murowanej Gośliny, Skórzewa i Dopiewa.
Turniej odbędzie się 25.03.2001 r. w hali sportowej w Dopiewie.
Wobec powyższego proponuję podjęcie uchwały o przydzieleniu kwoty 400 zł.

Członek Zarządu
Marek Woźniak

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2003-07-14 16:17
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2010-07-14 09:02

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 7826
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-11-24 13:22
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2021-01-26 13:31