BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

UCHWAŁA Nr 483/2001
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 22 marca 2001r.

w sprawie: upoważnienia do dokonania kontroli w Wielospecjalistycznym Szpitalu "Puszczykowo" s.p.z.o.z.

Na podstawie art. 67 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej. (Dz. U. z 1991 r. Nr 91 poz. 408 z późn. zm.), art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym. (Dz. U. z 1998 r. Nr 91 poz. 578 z późn. zm.), § 7 ust. 2 i § 8 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 listopada 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru nad samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej i nad jednostkami transportu sanitarnego. (Dz. U. z 1999 r. Nr 94 poz. 1097) oraz § 43 ust. 1 Statutu Powiatu Poznańskiego stanowiącego załącznik do uchwały Nr IV/20/99 Rady Powiatu Poznańskiego i § 40 pkt 16 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Poznaniu stanowiącego załącznik do uchwały Nr XI/103/99 Rady Powiatu Poznańskiego, Zarząd Powiatu Poznańskiego stanowi, co następuje:

§ 1. Zarząd Powiatu Poznańskiego upoważnia Monikę Sobkowiak zajmującą Samodzielne stanowisko ds. zdrowia i opieki społecznej oraz osobę zatrudnioną na podstawie umowy zlecenia do dokonania kontroli Wielospecjalistycznego Szpitala "Puszczykowo" Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w zakresie określonym w § 2 i § 3 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 listopada 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru nad samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej i nad jednostkami transportu sanitarnego. (Dz. U. z 1999 r. Nr 94 poz. 1097).

§ 2. Kontrola odbywać się będzie w dniach od 26 marca 2001 r. do 11 maja 2001 r.

§ 3. Uchwałą wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta - Ryszard Pomin
Wicestarosta - Jan Grabkowski
Członkowie Zarządu:
- Jerzy Lechnerowski
- Gabriela Ozorowska

Uzasadnienie:
Wykonując swoje uprawnienia właścicielskie oraz obowiązki nadzorcze określone w ustawie z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej. (Dz. U. z 1991 r. Nr 91 poz. 408 z późna zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 18 listopada 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru nad samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej i nad jednostkami transportu sanitarnego. (Dz. U. z 1999 r. Nr 94 poz. 1097) w związku z trudną sytuacją Szpitala w Puszczykowie. Zarząd Powiatu Poznańskiego uważa za konieczne dokonanie w ww. jednostce rzetelnej i bezstronnej kontroli w celu dokładnego zbadania stopnia realizacji zadań statutowych, dostępności i poziomu udzielanych świadczeń oraz prawidłowości gospodarowania mieniem.
W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne.

Starosta Poznański
Ryszard Pomin

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2003-07-14 16:22
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2010-07-14 12:44

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 7825
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-11-24 13:22
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2021-01-26 13:31