BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała Nr 484/2001
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 26 marca 2001r.

w sprawie:
zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na całodobową ochronę mienia i obiektu położonego w Poznaniu ul. Jackowskiego 18/20 stanowiącego własność Powiatu Poznańskiego.

Zarząd Powiatu Poznańskiego
podjął jednogłośnie
Uchwałę Nr 485/2001

w sprawie:
przyjęcia projektu planów i inwestycji w szkołach i placówkach powiatu poznańskiego na rok 2001r.

Banery