BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA  Nr 486/2001
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 29 marca 2001r.

w sprawie: udzielenia kwoty dofinansowania Parafii Św. Jana Bosco w Poznaniu na przygotowanie przedstawienia "Misterium Męki Pańskiej ".

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 7, art. 6 ust. 1, art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 z późn. zm.) oraz art. 1 ust. 4 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 110, poz. 721 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Poznańskiego, uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Udziela się Parafii Św. Jana Bosco w Poznaniu kwotę dofinansowania w wysokości 1.000 zł (słownie: jednetysiączłotych) na przygotowanie przedstawienia "Misterium Męki Pańskiej".
2. Misterium odbędzie się 7 kwietnia 2001 r. na poznańskiej Cytadeli.
3. Bezpośrednim organizatorem i realizatorem Misterium jest Duszpasterstwo Akademickie księży Salezjanów "Don Bosco" w Poznaniu.

§ 2. Przekazanie środków finansowych wymienionych w § 1 niniejszej uchwały nastąpi na zasadach określonych w umowie, której podpisanie jest warunkiem niezbędnym uzyskania dofinansowania.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się kierownikowi Wydziału Spraw Obywatelskich.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta - Ryszard Pomin
Członkowie Zarządu:
- Jerzy Lechnerowski
- Gabriela Ozorowska
- Marek Woźniak

Uzasadnienie:
Pismem z dnia 22 marca 2001 r. Duszpasterstwo Akademickie księży Salezjanów "Don Bosco" w Poznaniu zwróciło się z prośbą o dofinansowanie wystawianego na poznańskiej Cytadeli "Misterium Męki Pańskiej". Występuje w nim blisko tysiąc osób, w tym harcerze, studenci poznańskich uczelni oraz uczniowie z powiatu poznańskiego.
Muzykę do przedstawienia nagrały połączone chóry z Poznania oraz orkiestra symfoniczna Zespołu Szkół Muzycznych.
Zeszłoroczne Misterium obejrzało ok. 40 000 osób z całej Polski w tym również z terenu powiatu poznańskiego. Ogólny koszt przygotowania przedstawienia wynosi kilkadziesiąt tysięcy złotych.
Z uwagi na powyższe uprzejmie proszę o podjęcie uchwały o przydzieleniu kwoty dofinansowania dla Parafii Św. Jana Bosco w Poznaniu w wysokości 1.000 zł.

Członek Zarządu
Marek Woźniak

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2003-07-15 14:53
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2010-07-14 13:02

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 5093
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2010-07-14 13:13
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2019-12-10 12:13