BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Zarząd Powiatu Poznańskiego
podjął jednogłośnie
 Uchwalę Nr 489/01

w sprawie:
udzielenia konsultacji szpitalowi w zakresie przeprowadzania przetargów publicznych. (uchwała anulowana w dniu 4.04.20021 r. uchwałą nr 497/02)

Uchwała Nr 490/2001
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 2 kwietnia 2001r.

w sprawie:
zatwierdzenia stanowiska Komisji przetargowej powołanej uchwałą Zarządu Powiatu Poznańskiego nr 433/2001 z dnia 29 stycznia 2001 roku.

Uchwała Nr 491 /2001
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 2 kwietnia 2001r. 

w sprawie:
1. Ogłoszenia przetargu nieograniczonego na wykonanie Modernizacji Operatu Ewidencji Gruntów w systemie EGB III oraz opracowanie Numerycznej Obiektowej Mapy Katastralnej i Numerycznej Nakładki Uzbrojenia Terenu w systemie Geo-Info dla obrębu ewidencyjnego Trojanowo w gminie Murowana Goślina. 2. Zatwierdzenia dokumentacji przetargowej.
3. Powołania komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty.

Uchwała Nr 492/2001
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 2 kwietnia 2001r.

w sprawie:
przyznania dotacji ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie kosztów zbiórki surowców wtórnych ponoszonych przez gminy z terenu powiatu poznańskiego.

Uchwała Nr 493/2001
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 2 kwietnia 2001r.

w sprawie:
zatwierdzenia podziału środków finansowych na zajęcia pozalekcyjne w szkołach i placówkach Powiatu Poznańskiego.

Uchwała Nr 494 /2001
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 2 kwietnia 2001r.

w sprawie:
powołania przewodniczących komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów z nauki zawodu i przygotowania zawodowego w Zespole Szkół Zawodowych w Swarzędzu.

Uchwała Nr 495/2001
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 2 kwietnia 2001r.

w sprawie:
przydzielenia środków finansowych Miejsko - Gminnemu Ośrodkowi Kultury i Rekreacji w Murowanej Goślinie na współfinansowanie finału II Powiatowego Konkursu Recytatorskiego "Wiosenne Przebudzenie".

Uchwała Nr 496/2001
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 2 kwietnia 2001r.

w sprawie:
zmiany uchwały Zarządu Powiatu Poznańskiego nr 483/2001 z dnia 22 marca 2001 r. w sprawie upoważnienia do dokonania kontroli w Wielospecjalistycznym Szpitalu "Puszczykowo" s.p.z.o.z.

Zarząd Powiatu Poznańskiego
podjął
Uchwałę Nr 497/2001

w sprawie:
anulowania uchwały Zarządu nr 498/01 z dnia 2.04.2001r. w sprawie udzielenia konsultacji szpitalowi w zakresie przeprowadzenia przetargów publicznych.

Banery