BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA  Nr 491 /2001
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 2 kwietnia 2001r.

w sprawie: 1. Ogłoszenia przetargu nieograniczonego na wykonanie Modernizacji Operatu Ewidencji Gruntów w systemie EGB III oraz opracowanie Numerycznej Obiektowej Mapy Katastralnej i Numerycznej Nakładki Uzbrojenia Terenu w systemie Geo-Info dla obrębu ewidencyjnego Trojanowo w gminie Murowana Goślina. 2. Zatwierdzenia dokumentacji przetargowej. 3. Powołania komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( Dz. U. Nr 91, poz. 578 z póź. zm.) oraz § 21 ust. 1 Regulaminu Pracy Zarządu Powiatu Poznańskiego stanowiącego załącznik nr 6 do Statutu Powiatu Poznańskiego ( Dz. Urz. Woj. Wielk. Nr 30, poz. 633) Zarząd uchwala, co następuje:

§ 1. Postanawia się ogłosić przetarg nieograniczony na wykonanie Modernizacji (stu Ewidencji Gremiów w systemie EGB III oraz opracowanie Numerycznej Obiektowej Mapy Katastralnej i Numerycznej Nakładki Uzbrojenia Terenu w systemie Geo-Info dla obrębu ewidencyjnego Trojanowo w gminie Murowana Goślina.

§ 2. Zatwierdza się dokumentację przetargową, stanowiącą załącznik* do niniejszej uchwały.

§ 3. Powołuje się komisję przetargową do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty, o której mowa w § 1 w następującym składzie:
1. Jerzy Wiktorko - Przewodniczący,
2. Aleksandra Waszak,
3. Grażyna Szmygin,
4. Włodzimierz Dziurkiewicz,
5. Barbara Piasecka,
6. Józef Karcz,

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta - Ryszard Pomin
Wicestarosta - Jan Grabkowski
Członkowie Zarządu:
- Jerzy Lechnerowski
- Gabriela Ozorowska
- Marek Woźniak
 

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2003-07-15 14:59
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2010-07-14 13:35

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 7658
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2010-07-15 08:12
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-07-14 09:45