BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr 492/2001
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 2 kwietnia 2001r.

w sprawie: przyznania dotacji ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie kosztów zbiórki surowców wtórnych ponoszonych przez gminy z terenu powiatu poznańskiego.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 z późniejszymi zmianami), art. 88 i ustawy z dnia 31 stycznia 1980 roku o ochronie i kształtowaniu środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 1994 r. Nr 49 poz. 196 z późniejszymi zmianami), § 21 ust. 1 Regulaminu Pracy Zarządu Powiatu Poznańskiego stanowiącego załącznik nr 6 do Statutu Powiatu Poznańskiego (Dz. U. Woj. Wlkp. Nr 30 poz. 633) oraz Regulaminu gospodarowania środkami Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały Nr IX/75/99 Rady Powiatu Poznańskiego,  Zarząd uchwala, co następuje:

§ 1. Postanawia się przyznać gminom z terenu powiatu poznańskiego dotację na pokrycie w 50-ciu procentach kosztów zbiórki surowców wtórnych w wysokości jak następuje:

Gmina Wysokość dotacji z Powiatu
Buk 5.000
Czerwonak 9.000
Dopiewo 2.600
Kleszczewo 1.900
Komorniki 1.200
Kostrzyn 3 .000
Kórnik 6.000
Luboń 3.000
Mosina 4.500
Murowana Goślina 5.000
Pobiedziska 4.000
Puszczykowo 6 500
Rokietnica 2.500
Stęszew 1.000
Suchy Las 6.000
Swarzędz 13.000
Tarnowo Podgórne 3.500
RAZEM 77.700

§ 2. Przekazanie gminom środków z Powiatowego Funduszu nastąpi po przedłożeniu potwierdzonej kopii faktury wystawionej przez odbiorcę surowców wtórnych.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta - Ryszard Pomin
Wicestarosta - Jan Grabkowski
Członkowie Zarządu:
- Jerzy Lechnerowski
- Gabriela Ozorowska
- Marek Woźniak

Uzasadnienie:
W roku bieżącym przewidziano kontynuację zbiórki surowców wtórnych w powiecie poznańskim, rozszerzając zakres tego przedsięwzięcia przez zwiększenie ilości punktów zbiórki o 169 Uchwałą Nr 339/214/2000 Zarząd Powiatu postanowił o sfinansowaniu z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kosztów zbiórki surowców wtórnych w 2001 roku., w wymiarze 50-ciu procent przy pokryciu pozostałych 50-ciu procent przez gminy. Zgodnie z zasadami ustalonymi w Regulaminie gospodarowania środkami Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej gminy wystąpiły z wnioskami o dofinansowanie zbiórki surowców wtórnych. Niniejszą Uchwalą Zarząd pozytywnie rozpatruje te wnioski. Wysokość dotacji dla poszczególnych gmin ustalona została na podstawie kosztów zbiórki surowców wtórnych poniesionych w 2000 roku z proporcjonalnym przeliczeniem na bieżący rok, przy uwzględnieniu zwiększonej ilości punktów zbiórki.

Członek Zarządu
Jerzy Lechnerowski

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2003-07-15 15:00
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2010-07-14 13:38

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 7637
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2010-07-15 08:12
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-07-06 16:44