BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr 493/2001
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 2 kwietnia 2001r.

w sprawie: zatwierdzenia podziału środków finansowych na zajęcia pozalekcyjne w szkołach i placówkach Powiatu Poznańskiego.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91 poz. 578 z późniejszymi zmianami) oraz § 21 ust. 1 Regulaminu Pracy Zarządu Powiatu Poznańskiego, stanowiącego załącznik nr 6 do Statutu Powiatu Poznańskiego ( Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 30 poz. 633) uchwala się, co następuje:
 

§ 1. Zarząd zatwierdza podział środków finansowych przeznaczonych na realizację 29 wniosków na zajęcia pozalekcyjne w szkołach i placówkach Powiatu Poznańskiego, zgodnie z protokołem z dnia 28 marca 2001 r. z posiedzenia Komisji Konkursowej, będącym załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Wydziału Edukacji.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta - Ryszard Pomin
Wicestarosta - Jan Grabkowski
Członkowie Zarządu:
- Jerzy Lechnerowski
- Gabriela Ozorowska
- Marek Woźniak


Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej w dniu 28.03.2001 r. ds. wyboru najlepszych projektów zajęć pozalekcyjnych w szkołach i placówkach Powiatu Poznańskiego.


Komisja Konkursowa w składzie:
Przewodniczący - Jerzy Lechnerowski Członek Zarządu
Członkowie - Elżbieta Pawlicka Przedstawiciel Komisji Oświaty
- Ewa Budzyńska Przedstawiciel Komisji Oświaty
- Jan Janicki Przedstawiciel Komisji Oświaty

rozpatrzyła na swoim posiedzeniu w dniu 28.03.2001 r. 29 wniosków – projektów zajęć pozalekcyjnych złożonych przez szkoły z Powiatu Poznańskiego i przyznała środki finanasowe wg poniższego wykazu:

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Bolechowie
1. Szkolny Klub Europejski - 1500 ,-
2. Koło wspierania Wymiany Polsko- Niemieckiej Uczniów - 1500 ,-
3. Koło LOK „Dezydery” - 1000 ,-
4. Koło polsko-ukraińskiej wymiany młodzieży - 1500 ,-
5. Koło Dramatyczne - 1500 ,-
6. Zespół Taneczny - 1000 ,-
Liceum Ogólnokształcące w Kórniku
7. Klub Europejski „Unia a Polska” - 1500 ,-
8. Zajęcia rekreacyjno – sportowe i Zespołu „Kórnicznki” - 2000 ,-
9. Klub ludzi ciekawych Francji - 1500 ,-
10. Klub „Pro Sinfonika” - 2500 ,-
Liceum Ogólnokształcące w Puszczykowie
11. „Matematyka na co dzień” - 2000 ,-
12. Edukacja informatyczna - 1000 ,-
13. SKS – piłka siatkowa dziewcząt i chłopców - 1000 ,-
14. SKS – piłka koszykowa chłopców - 1000 ,-
15. SKS – tenis stołowy - 750 ,-
16. Klub Europejski - 1000 ,-
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Swarzędzu
17. Klub Europejski - 1500 ,-
18. Koło taneczne – taniec nowoczesny i tradycyjny - 2000 ,-
19. „English Club” - 1000 ,-
20. Naukowe Koło Chemiczne - 2000 ,-
Zespół Szkół Zawodowych w Swarzędzu
21. Współpraca i wymiana międzyszkolna z Petersburgiem - 2000 ,-
22. Koło Młodych Ekologów - 1000 ,-
23. Koło Teatralno-Kabaretowe - 2500 ,-
24. Koło Informatyczne - 1000 ,-
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mosinie
25. Blok 6 zajęć pozalekcyjnych - 6000 ,-
26. Koło Archeologiczno- Numizmatyczne - 1000 ,-
Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Mosinie
27. Teatr Cudów - 1500 ,-
28. Miłośnicy Koni - 1500 ,-
Ośrodek Szkolno- Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych w Owińskach
29. Klub Europejski - 2500 ,-
 

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2003-07-15 15:01
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2010-07-14 13:40

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 7642
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2010-07-15 08:12
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-07-10 14:56