BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała Nr 498/2001
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 9 kwietnia 2001r.

w sprawie:
przyjęcia projektu planu remontów i inwestycji w szkołach i placówkach Powiatu Poznańskiego w roku 2002 i latach następnych.

Uchwała Nr 499/2001
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 9 kwietnia 2001r.

w sprawie:
wysokości miesięcznej dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych i internatów niepublicznych w roku 2001.

Uchwała Nr 500 /2001
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 9 kwietnia 2001r. 

w sprawie: zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę tonerów i atramentów do drukarek i kserokopiarek będących w posiadaniu Starostwa Powiatowego w Poznaniu.

Uchwała Nr 501/2001
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 9 kwietnia 2001r.

w sprawie:
zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę papieru do drukarek i kserokopiarek będących w posiadaniu Starostwa Powiatowego w Poznaniu.

Banery