BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

UCHWAŁA Nr 502/2001
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKEIGO
z dnia 11 kwietnia 2001r.


w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na rok 2001.

Na podstawie: art. 128 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1999r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 i zmiany) Zarząd Powiatu Poznańskiego uchwala co następuje: w uchwale w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Poznańskiego nr XXVII/208/2001 z dnia 30 stycznia 2001r, zmienionej uchwałą Rady XXVIII/216/2001 z dnia 27 lutego 2001r, uchwałą Zarządu nr 475/2001 z dnia 14 marca 2001, uchwałą Rady nr XXX/219/2001 z dnia 27 marca 2001r, wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. Zarząd Powiatu Poznańskiego postanawia uchylić uchwałę nr 475/2001 Zarządu Powiatu Poznańskiego z dnia 14 marca 2001 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2001 (zgodnie z załącznikiem nr 1* i nr 2*).

§ 2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta - Ryszard Pomin
Członkowie Zarządu:
- Gabriela Ozorowska
- Marek Woźniak

*Załączniki nr 1 i 2 do wglądu w Wydziale Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Poznaniu.

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2003-07-16 09:50
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2010-07-15 12:49

« wstecz

Banery