BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała Nr 504/2001
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 17 kwietnia 2001r.

w  sprawie:
zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie ocieplenia aneksów kuchennych w budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18/20.

Uchwała Nr 505/2001
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 17 kwietnia 2001r.

w sprawie: 
zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę, montaż i uruchomienie centrali p. pożarowej wraz z instalacją czujek jonizacyjnych w pionach kablowych w budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18/20.

Uchwała Nr 506/2001
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 17 kwietnia 2001r.

w sprawie:
unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż ścianek aluminiowych oraz żaluzji elektrycznych zewnętrznych w budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18/20.

Uchwała Nr 507/2001
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 17 kwietnia 2001r.

 w sprawie:
1. Ogłoszenia przetargu nieograniczonego na dostawę, montaż i uruchomienie centrali klimatyzacyjnej dachowej w budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu.
2. Zatwierdzenia dokumentacji przetargowej.
3. Powołania komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty.

Uchwała Nr 508/2001
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 17 kwietnia 2001r.

w sprawie:
1. Ogłoszenia przetargu nieograniczonego na dostawę, montaż i uruchomienie agregatu chłodniczego nad salą konferencyjną Rady Powiatu Poznańskiego w budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu.
2. Zatwierdzenia dokumentacji przetargowej.
3. Powołania komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty.

Uchwała Nr 509/2001
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 17 kwietnia 2001r.

w sprawie:
1. Ogłoszenia przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż ścianek aluminiowych o odporności ogniowej 15 min. na III piętrze segmentu C budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu.
2. Zatwierdzenia dokumentacji przetargowej.
3. Powołania komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty.

Uchwała Nr 510/2001
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 17 kwietnia 2001r.

w sprawie:
zatwierdzenia podziału środków budżetowych 2001r. na realizację zadań powiatu poznańskiego w dziedzinie oświaty przez podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku.

Banery