BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała Nr 511/2001
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 19 kwietnia 2001r. 

w  sprawie:
1. Ogłoszenia przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż rolet zewnętrznych sterowanych elektrycznie na III piętrze segmentu C budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu. 2. Zatwierdzenia dokumentacji przetargowej. 3. Powołania komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty.

Uchwała Nr 512/2001
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 19 kwietnia 2000r.

w sprawie:
oceny wniosku Wielospecjalistycznego Szpitala „Puszczykowo" dotyczącego wydzierżawienia pomieszczeń.

Banery