BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

UCHWAŁA Nr 513/2001
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 23 kwietnia 2001r.


w sprawie: zmiany uchwały nr 462/2001 Zarządu Powiatu Poznańskiego z dnia 29 stycznia 2001 r. w sprawie zasad gospodarowania majątkiem likwidowanego Zespołu Przychodni Specjalistycznych s.p.z.o.z. w Poznaniu.


Na podstawie art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 199 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91 poz. 578 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXI/178/2000 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 29 sierpnia 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarowania pomieszczeniami, wyposażeniem i sprzętem likwidowanego Zespołu Przychodni Specjalistycznych s.p.z.o.z. w Poznaniu Zarząd Powiatu Poznańskiego uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr 432/2001 Zarząd Powiatu Poznańskiego z dnia 29 stycznia 2001 r. w sprawie zasad gospodarowania majątkiem likwidowanego Zespołu Przychodni specjalistycznych s.p.z.o.z. w Poznaniu §2 otrzymuje brzmienie:
1. Zagospodarowanie majątku polega na jego sprzedaży albo dzierżawie.
2. dzierżawa nie dotyczy składników majątku o wartości rynkowej nie przekraczającej 3500 zł.
3. Przez pojęcie majątku należy rozumieć sprzęt i wyposażenie, których właścicielem do dnia 31 grudnia 2000 r. był Zespół Przychodni Specjalistycznych "w likwidacji".
4. Zagospodarowanie majątku nastąpi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przy uwzględnieniu ceny rynkowej określonej przez rzeczoznawców.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się członkowi Zarządu p. Gabrieli Ozorowskiej.

§ 3 . Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta - Ryszard Pomin
Wicestarosta - Jan Grabkowski
Członkowie Zarządu:
- Jerzy Lechnerowski
- Gabriela Ozorowska
- Marek Woźniak

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2003-07-16 10:26
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2010-07-15 08:41

« wstecz

Banery