BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała Nr 514/2001
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 26 kwietnia 2001r.

w sprawie:
Przekazania kwoty 4 000,- zł. dla Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej

Uchwała Nr 515 /2001
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 26 kwietnia 2001r.

w sprawie:
 zbycia samochodu Polonez o poj. 2,0 1 o nr rej. PWF 3206.   

Uchwała Nr 516/2001
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 26 kwietnia 2001r.

w sprawie:
1. Ogłoszenia przetargu nieograniczonego na dostawę, instalację i konfigurację sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Poznaniu. 2. Zatwierdzenia dokumentacji przetargowej. 3. Powołania komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty.

Uchwała Nr 517/2001
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 26 kwietnia 2001r.

w sprawie:
zatwierdzenia zestawień podziału środków budżetowych 2001 r. na realizację zadań powiatu poznańskiego z dziedziny kultury i ochrony dóbr kultury oraz kultury fizycznej i turystyki.

Uchwała Nr 518/2001
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 26 kwietnia 2001r.

w sprawie:
udzielenia dotacji Wielkopolskiemu Stowarzyszeniu "Zielone Światło dla Rowerów" na II Rodzinny Zlot Rowerowy - Rower Cup 2001

Banery