BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Banery

Treść strony

UCHWAŁA  Nr 521/2001
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 7 maja 2001r.


w sprawie: zbycia nieruchomości położonej przy ul. Poznańskiej 91 w Kobylnicy, gmina Swarzędz w drodze rokowań.


Na postawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia S czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym /Dz. U. Nr 91, poz. 578 z późn. zmianami/, art. 39 ust. 2, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 46 poz. 543/ Zarząd Powiatu Poznańskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Postanawia się sprzedać nieruchomość położoną przy ul. Poznańskiej 91 w Kobylnicy, gmina Swarzędz oznaczoną w ewidencji gruntów: obręb Kobylnica, arkusz mapy 1, działka nr a 1 /4 o pow. 4737 m² zapisaną w KW 127 669 w drodze rokowań za cenę ustaloną w tych rokowaniach.

§ 2. Powołuje się komisję do przeprowadzenia rokowań w następującym składzie:
l. Marek Woźniak - przewodniczący
2. Jerzy Wiktorko
3. Paweł Klimek
4. Członek Komisji Finansów i Gospodarowania Mieniem Komunalnym Rady Powiatu Poznańskiego.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia


Starosta - Ryszard Pomin
Wicestarosta - Jan Grabkowski
Członkowie Zarządu:
- Gabriela Ozorowska
- Jerzy Lechnerowski
- Marek Woźniak


Uzasadnienie:
Rada Powiatu Poznańskiego uchwałą Nr XXII/186/2000 z dnia 26 września 2000 r. wyraziła wolę sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. Poznańskiej 91 w Kobylnicy, gmina Swarzędz oznaczonej w ewidencji gruntów: obręb Kobylnica, arkusz mapy 1, działka nr 81/4 o pow. 4737 m2 stanowiącej własność Powiatu Poznańskiego. Powyższa działka znajdowała się w trwałym zarządzie Domu Dziecka w Kobylnicy, który zgłosił zbędność zarządu tym gruntem.
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, sprzedaż powyższej nieruchomości winna nastąpić w trybie przetargowym uregulowanym w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1998 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzenia przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność gminy /Dz. U. z 1998 r. Nr 9, poz. 30/.
Zarząd Powiatu Poznańskiego uchwałą z dnia 20 listopada 2000 r. ogłosił pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż powyższej nieruchomości. Z uwagi na nie złożenie ofert w pierwszym przetargu, kolejną uchwałą z dnia 19 stycznia 2001 r. ogłoszony został drugi przetarg, który również nie odbył się z uwagi na brak ofert. Także trzeci przetarg ogłoszony uchwałą z dnia 5 marca 2001 r. nie odbył się z tych samych powodów.
W tym stanie rzeczy, zgodnie z art. 39 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, zachodzi możliwość zbycia przedmiotowej nieruchomości w drodze rokowań za cenę ustaloną w tych rokowaniach.

Członek Zarządu
Marek Woźniak

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2003-07-17 09:59
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2010-07-16 13:05

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 7465
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2010-07-19 09:51
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2019-12-11 09:23