BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Banery

Treść strony

UCHWAŁA  Nr 522/2001
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 7 maja 2001r.

w sprawie: przydzielenia kwoty dofinansowania dla Szkoły Podstawowej nr 4 w Swarzędzu na organizację "V Igrzysk Sportowych dla dzieci i Młodzieży Sprawnej Inaczej".

Na podstawie art. 4 ust. l pkt 8, art. SI ustawy z diwa 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 z późn. zm.), art. 4, art. 42 ust. l, art. 42 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz.. U. Nr 25, poz. 113 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Poznańskiego, uchwala, co następuje:

§ 1. Przydziela się Szkole Podstawowej Nr 4 w Swarzędzu kwotę dofinansowania w wysokości 2.000 zł (słownie: dwatysiącezłotych) na organizację "V Igrzysk Sportowych dla Dzieci i Młodzieży Sprawnej Inaczej".
Igrzyska odbędą się w dniu 2 czerwca 2001 roku w Szkole Podstawowej nr 4 w Swarzędzu.

§ 2. Przekazanie środków finansowych wymienionych w § 1 niniejszej uchwały nastąpi
na zasadach określonych w umowie, której podpisanie jest warunkiem niezbędnym uzyskania dofinansowania.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Wydziału Spraw Obywatelskich.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

Starosta - Ryszard Pomin
Wicestarosta - Jan Grabkowski
Członkowie Zarządu:
- Gabriela Ozorowska
- Jerzy Lechnerowski
- Marek Woźniak

Uzasadnienie:
Pismem z dnia 21 czerwca 2001 roku Szkoła Podstawowa Nr 4 os. Kościuszkowców 4, 62 - 020 Swarzędz wystąpiła o dofinansowanie "V Igrzysk Sportowych dla Dzieci i Młodzieży Sprawnej Inaczej ". W Igrzyskach weźmie udział około 100 uczestników ze Swarzędza, 100 uczestników z gmin ościennych oraz 200 wolontariuszy ze Szkoły Podstawowej Nr 4 Gimnazjum i Liceów Swarzędzkich. Zawody odbędą się w dniu 2 czerwca 2001 roku w Szkole Podstawowej Nr 4 W Swarzędzu. Wobec powyższego proponuję podjęcie uchwały o przydzieleniu kwoty 2.000 zł.

Członek Zarządu
Marek Woźniak
 

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2003-07-17 10:00
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2010-07-16 13:08

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 7464
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2010-07-19 09:51
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2019-12-10 15:20