BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała Nr 528/2001
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 14 maja 2001r.

w sprawie:
1. Ogłoszenia przetargu nieograniczonego na wybór doradcy prywatyzacyjnego dla Wielospecjalistycznego Szpitala "Puszczykowo".
2. Zatwierdzenia dokumentacji przetargowej.
3. Powołania komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty.

Uchwała Nr 529/2001
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 14 maja 2001r.

w sprawie:
wyrażenia zgody na wygaszenie prawa trwałego zarządu Domu Dziecka w Kobylnicy.

Uchwała Nr 530/2001
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 14 maja 2001r.

w sprawie:
udzielenia dofinansowania Gminie Mosina na zorganizowania turnieju finałowego "Mistrzostw Powiatu Poznańskiego w piłce nożnej 5-osobowej Szkól Podstawowych".

Uchwała Nr 531 /2001
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 14 maja 2001r.

w sprawie:
powołania przewodniczącego komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminów z nauki zawodu w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mosinie.

Uchwała Nr 532 /2001
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 14 maja 2001r.

w sprawie:
powołania przewodniczącego komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminów z nauki zawodu w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym w Mosinie.

Uchwała Nr 533/2001
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 14 maja 2001r.

w sprawie:
1. Ogłoszenia przetargu na druk blankietów dla potrzeb Starostwa.
2. Zatwierdzenia dokumentacji przetargowej.
3. Powołania komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty.

Uchwala Nr 534/2001
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 14 maja 2001r.

w sprawie:
zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż ścianek aluminiowych o odporności ogniowej 15 min. w budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18/20.

Uchwała Nr 535/2001
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 14 maja 2001r.

w sprawie:
zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę, montaż i uruchomienie centrali klimatyzacyjnej dachowej w budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu.

Uchwała Nr 536 /2001
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 14 maja 2001r.

w sprawie:
zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę, montaż i uruchomienie agregatu chłodniczego nad salą konferencyjną Rady Powiatu Poznańskiego, ul. Jackowskiego 18/20.

Uchwała Nr 537 /2001
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 14 maja 2001r.

w sprawie:
zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż rolet zewnętrznych sterowanych elektrycznie w budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu.

Uchwała Nr 538/2001
Zarządu Powiatu Poznańskiego
Z dnia 14 maja 2001r.

w sprawie:
przydzielenia środków finansowych w wysokości 2000 zł na organizację powiatowych obchodów Dnia Strażaka przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu

Uchwała Nr 539/2001
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 14 maja 2001r.

w sprawie:
przeznaczenia kwoty w wysokości 1200 zł na ufundowanie nagród rzeczowych dla finalistów szczebla powiatowego programu edukacji komunikacyjnej "Moja rodzina jeździ bezpiecznym samochodem"

Uchwała nr 540/2001
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 14 maja 2001r.

w sprawie:
ufundowania nagród i pokrycia kosztów transportu eksponatów na Wielkim Festynie z Wielkopolską, organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 34 w Poznaniu

Banery