BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

UCHWAŁA Nr 530/2001
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 14 maja 2001r.


w sprawie: udzielenia dofinansowania Gminie Mosina na zorganizowania turnieju finałowego "Mistrzostw Powiatu Poznańskiego w piłce nożnej 5-osobowej Szkól Podstawowych".

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 8, art. 6 ust. 1, art. 51, art. 60 ust. 1, ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. Nr 91, poz. 578 z późn. zm.) oraz art. 42 ust. 1 i ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 18 stycznia 1996r. o kulturze fizycznej ( Dz.U. Nr 25, poz. 1 13 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Poznańskiego, uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Udziela się dofinansowania Gminie Mosinia w kwocie 800 zł (słownie: osiemsetzłotych) na realizację turnieju finałowego "Mistrzostw Powiatu Poznańskiego w piłce nożnej 5-osobowej Szkól Podstawowych".
2. Turniej odbędzie się w Szkole Podstawowej Nr 1 w Mosinie w dniu 11 maja 2001 roku.
3. Bezpośrednim realizatorem zadania będzie Szkolny Związek Sportowy w Mosinie.

§ 2. Przekazanie środków finansowych wymienionych w § 1 niniejszej uchwały nastąpi na zasadach określonych w umowie, której podpisanie jest warunkiem niezbędnym uzyskania dofinansowania.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Wydziału Spraw Obywatelskich.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta - Ryszard Pomin
Wicestarosta - Jan Grabkowski
Członkowie Zarządu:
- Jerzy Lechnerowski
- Gabriela Ozorowska
- Marek WoźniakUzasadnienie:
Burmistrz Gminy Mosina oraz Sekretarz Zarządu Gminnego SZS w Mosinie wystąpili z prośbą o dofinansowanie w kwocie 800 zł na pokrycie kosztów turnieju finałowego "Mistrzostw Powiatu Poznańskiego w Piłce Nożnej 5-osobowej Szkół Podstawowych". W Mistrzostwach wezmą udział Szkoły Podstawowe z Puszczykowa, Murowanej Gośliny, Pobiedzisk oraz z Mosiny. Bezpośrednim realizatorem zadania, jest szkolny Związek Sportowy w Mosinie, który przeprowadzi turniej finałowy w Szkole Podstawowej Nr 1 w Mosinie, w dniu 11 maja br. Impreza jest organizowana zgodnie z kalendarzem SZS "Wielkopolska" na rok szkolny 2000/2001. Z uwagi na powyższe uprzejmie proszę o podjęcie uchwały o dofinansowaniu w kwocie 800 zł.

Członek Zarządu
Marek Woźniak

drukuj ()

  • opublikował: Pieczyński Maciej
    data publikacji: 2003-07-17 10:47
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-11-25 09:58

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 10372
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-11-25 09:58
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-09-25 15:21