BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

UCHWALA  Nr 532 /2001
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 14 maja 2001r.

w sprawie:  powołania przewodniczącego komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminów z nauki zawodu w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym w Mosinie.

Na podstawie art. 32 ust 1 w zw. z art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o sam9rządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91 poz. 578) oraz § 10 ust 1 Regulaminu egzaminu z nauki zawodu i przygotowania zawodowego, będącego załącznikiem do Zarządzenia nr 1 MEN z dnia 20 stycznia 1993 ( Dz. Urz. MEN 93.1.4), uchwala się, co następuje:

§ 1. Powołuje się Pana Krzysztofa Derengowskiego na Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej z nauki zawodu w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym w Mosinie.

§ 2. Członków Komisji Egzaminacyjnej powołuje Przewodniczący Komisji.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Wydziału Edukacji.

§ 4. Uchwała wchodzi wżycie z dniem podjęcia

Wicestarosta - Jan Grabkowski
Członkowie Zarządu:
- Jerzy Lechnerowski
- Gabriela Ozorowska
- Marek Woźniak

Uzasadnienie:
W związku z pismem Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego Pani Zofii Springer z dnia 27 kwietnia 2001 r., w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej z praktycznej nauki zawodu, zgodnie z przepisami ustawy o samorządzie powiatowym oraz § 10 ust. 1 Regulaminu egzaminu z nauki zawodu i przygotowania zawodowego (Dz. Orz. MEN nr 93 poz. 1, 4) przewodniczącego komisji powołuje organ prowadzący szkołę, a członków komisji -egzaminatorów powołuje przewodniczący. Proponuję powołać Pana Krzysztofa Derengowskiego na Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia w roku szkolnym 2000 / 200 1 egzaminów z praktycznej nauki zawodu.

Członek Zarządu
Jerzy Lechnerowski

 

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2003-07-17 10:49
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2010-07-19 10:12

« wstecz

Banery