BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

UCHWAŁA Nr 535/2001
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 14 maja 2001r.

w sprawie: zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę, montaż i uruchomienie centrali klimatyzacyjnej dachowej w budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( Dz. U. Nr 91, poz. 578 z póź. zm.) oraz § 21 ust. 1 Regulaminu Pracy Zarządu Powiatu Poznańskiego stanowiącego załącznik nr 6 do Statutu Powiatu Poznańskiego ( Dz. Urz. Woj. Wielk. Nr 30, poz. 633)
Uchwala się, co następuje:

§ 1. Zarząd postanawia zatwierdzić wybór firmy P.P .H.U ERWENT z siedzibą w Murowanej Goślinie, ul. Rogozińska 83, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę, montaż i uruchomienie centrali klimatyzacyjnej dachowej w budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu, która zaoferowała realizację zadania za cenę 65.880,00 zł. (brutto).

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Głównemu Specjaliście ds. Inwestycji.

§ 3. Uchwała wchodzi wżycie z dniem podjęcia.

Starosta - Ryszard Pomin
Wicestarosta - Jan Grabkowski
Członkowie Zarządu:
- Jerzy Lechnerowski
- Gabriela Ozorowska
- Marek Woźniak


Uzasadnienie:
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę, montaż i uruchomienie centrali klimatyzacyjnej dachowej w budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu złożono 6 ofert:

Oferent Cena
1. Jan Popławski 117.740,16 zł.
2. MEZON 79.592,80 zł.
3. RAWENT 70.613,60 zł.
4. BOMAX 66.282,60 zł.
5. ERWENT 65.880,00 zł.
6. PM LUFT-LEWACO 107.106,00 zł.

w oparciu o kryteria wyboru ofert, Komisja przetargowa Ofercie nr 5 przyznała maksymalną ilość punktów za cenę i warunki gwarancji i serwisu.

Wicestarosta
Jan Grabkowski

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2003-07-17 10:51
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2010-07-19 10:18

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 10339
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-11-25 09:58
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-09-22 15:14