BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

UCHWAŁA  Nr 536 /2001
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 14 maja 2001r.


w sprawie: zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę, montaż i uruchomienie agregatu chłodniczego nad salą konferencyjną Rady Powiatu Poznańskiego, ul. Jackowskiego 18/20.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( Dz. U. Nr 91, poz. 578 z póź. zm.) oraz § 21 ust. 1 Regulaminu Pracy Zarządu Powiatu Poznańskiego stanowiącego załącznik nr 6 do Statutu Powiatu Poznańskiego ( Dz. Urz. Woj. Wielk. Nr 30, poz. 633) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zarząd postanawia zatwierdzić wybór firmy BOMAX sp. z 0.0. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim ul. Chłapowskiego 45, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę, montaż i uruchomienie agregatu chłodniczego nad salą konferencyjną Rady Powiatu Poznańskiego w Poznaniu, która zaoferowała realizację zadania za cenę 30.378,00 zł. (brutto).

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Głównemu Specjaliście ds. Inwestycji.

§ 3. Uchwała wchodzi wżycie z dniem podjęcia.

Starosta - Ryszard Pomin
Wicestarosta - Jan Grabkowski
Członkowie Zarządu:
- Jerzy Lechnerowski
- Gabriela Ozorowska
- Marek Woźniak


Uzasadnienie:
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę, montaż i uruchomienie agregatu chłodniczego nad salą konferencyjną Rady Powiatu Poznańskiego złożono 7 ofert:

Oferent cena
1. Mechanika Chłodnicza Karol Krych 44.408,00 zł.
2. BOMAX 30.378,00 zł.
3. MEZON 42.090,00 zł.
4. Jan Popławski 53.222,48 zł.
5. RAWENT 56.610,44 zł.
6. SYSTHERM 56.120,00 zł.

Oferta nr 7 została odrzucona, ponieważ nie spełniała wszystkich wymagań formalnych. W oparciu o kryteria wyboru ofert, Komisja przetargowa Ofercie nr 2 przyznała maksymalną ilość punktów za cenę i warunki gwarancji i serwisu.

Wicestarosta
Jan Grabkowski
 

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2003-07-17 10:51
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2010-07-19 10:23

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 10371
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-11-25 09:58
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-09-25 15:21