BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

UCHWAŁA  Nr 537 /2001
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 14 maja 2001r.

w sprawie: zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż rolet zewnętrznych sterowanych elektrycznie w budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( Dz. U. Nr 91, poz. 578 z póź. zm.) oraz § 21 ust. 1 Regulaminu Pracy Zarządu Powiatu Poznańskiego stanowiącego załącznik nr 6 do Statutu Powiatu Poznańskiego ( Dz. Urz. Woj. Wielk. Nr 30, poz. 633) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zarząd postanawia zatwierdzić wybór firmy VERTI-SUN z siedzibą w Poznaniu ul. Garbary 112/114, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę, montaż rolet zewnętrznych sterowanych elektrycznie w budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Głównemu Specjaliście ds. Inwestycji.

§ 3. Uchwała wchodzi wżycie z dniem podjęcia.

Starosta - Ryszard Pomin
Wicestarosta - Jan Grabkowski
Członkowie Zarządu:
- Jerzy Lechnerowski
- Gabriela Ozorowska
- Marek Woźniak


Uzasadnienie:
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż rolet zewnętrznych sterowanych elektrycznie w budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu złożono 3 oferty:

Oferent Cena brutto
1. VERTI-SUN 11.552,69
2. Jan Popławski 20.865,00

Oferta nr 01 została pozostawiona bez rozpatrywania, ponieważ nie spełniła wymagań formalnych. W oparciu o kryteria wyboru ofert, Komisja przetargowa Ofercie nr 02 przyznała maksymalną ilość punktów za cenę i warunki gwarancji i serwisu zgodne z wymaganiami Zamawiającego, jakość została określona indywidualnie przez każdego z członków Komisji przetargowej.


Wicestarosta
Jan Grabkowski
 

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2003-07-17 10:52
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2010-07-19 10:21

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 11090
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-11-25 09:58
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2021-01-25 12:19