BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

UCHWAŁA Nr 538/2001
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO 
z dnia 14 maja 2001r.

w sprawie: przydzielenia środków finansowych w wysokości 2000 zł na organizację powiatowych obchodów Dnia Strażaka przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu

Na podstawie art. 4 ust 1, pkt. 15 i 16, art. 32 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 1998 r. nr 91 poz. 578 z późniejszymi zmianami), w związku, z art. 19b ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. 1991 r., nr 88, poz. 400 z późniejszymi zmianami) Zarząd Powiatu Poznańskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Przeznacza się kwotę 2000 zł (słownie: dwa tysiące złotych) na dofinansowanie powiatowych uroczystości Dnia Strażaka organizowanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej dnia 14 maja 2001 roku w Kórniku

§ 2. Przekazanie kwoty wymienionej w§ 1 niniejszej uchwały nastąpi na zasadach określonych w umowie, której podpisanie jest warunkiem niezbędnym uzyskania środków finansowych z budżetu powiatu poznańskiego z działu 754- Bezpieczeństwo publiczne.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się p. Pawłowi Kuroszowi (samodzielne stanowisko ds. zarządzania kryzysowego)

§ 4. Uchwała wchodzi z dniem podpisania

Starosta - Ryszard Pomin
Wicestarosta - Jan Grabkowski
Członkowie Zarządu:
- Jerzy Lechnerowski
- Gabriela Ozorowska
- Marek Woźniak

 

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2003-07-17 10:53
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2010-07-19 10:26

« wstecz

Banery