BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

UCHWAŁA  Nr 540/2001
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 14 maja 2001r.

w sprawie: ufundowania nagród i pokrycia kosztów transportu eksponatów na Wielkim Festynie z Wielkopolską, organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 34 w Poznaniu

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 w zw. z art.4 ust. 1 pkt 1 i 13 ustawy o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 r. (Dz. U. Nr 91 poz. 578 z późniejszymi zmianami), uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyznaje się kwotę przeznaczoną na nagrody książkowe na Wielki Festyn Wielkopolski w wysokości 300 złotych (słownie: trzysta złotych), z budżetu Wydziału Promocji i Rozwoju.

§ 2. Przyznaje się kwotę przeznaczoną na pokrycie kosztów transportu eksponatów z Muzeum Rolnictwa w Szreniawie, na Wielkim Festynie Wielkopolskim, w wysokości 100 zł (słownie: sto złotych),
z budżetu Wydziału Promocji i Rozwoju.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Wydziału Promocji i Rozwoju.

§ 4. Uchwała wchodzi wżycie z dniem podjęcia.

Starosta - Ryszard Pomin
Wicestarosta - Jan Grabkowski
Członkowie Zarządu:
- Jerzy Lechnerowski
- Gabriela Ozorowska
- Marek Woźniak

Uzasadnienie:
Wielki Festyn z Wielkopolską jest dużą imprezą ukazującą i promującą bogactwo kulturalne naszego regionu, pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Wielkopolskiego, Stefana Mikołajczyka. Dlatego zasadnym jest udział powiatu poznańskiego w tej wielkopolskiej imprezie. W związku z powyższym Zarząd Powiatu Poznańskiego postanawia ufundować nagrody książkowe i pokryć koszty transportu eksponatów z Muzeum Rolnictwa w Szreniawie.

Członek Zarządu
Gabriela Ozorowska

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2003-07-17 10:54
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2010-07-19 10:31

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 10374
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-11-25 09:58
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-09-25 15:21