BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała Nr 542/2001
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 21 maja 2001r. 

w sprawie:
przeznaczenia kwoty w wysokości 600 zł na ufundowanie nagród rzeczowych dla finalistów konkursu plastycznego pt. "Czy znasz pracę strażaka".

Uchwała Nr 543/2001
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 21 maja 2001r.

w sprawie:
udzielenia dotacji Fundacji Rozwoju Sportu Szkolnego na zorganizowanie imprezy profilaktycznej pl. "Sportowy Odlot".

Uchwała nr 544/2001
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 21 maja 2001r.

w sprawie:
przyznania środków finansowych na organizację konferencji "Polski sołtys w Unii Europejskiej", organizowanej przez Związek Powiatów Polskich i Starostwo Powiatowe w Poznaniu.

Uchwała Nr 545/2001
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 21 maja 2001r.

w sprawie:
przeznaczenia kwoty w wysokości 2500 zł na zakup sprzętu szkoleniowego i rekreacyjnego dla Ośrodka Szkolenia Policji w Poznaniu.

Uchwała Nr 546 /2001
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 21 maja 2001r. 

w sprawie:
ogłoszenia informacji o możliwości uzyskania dotacji z budżetu powiatu poznańskiego w roku 200 1 na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej.

Uchwała Nr 547/2001
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 21 maja 2001r.

w sprawie:
powołania Zespołu Opiniującego wnioski na realizację zadań powiatu poznańskiego w dziedzinie pomocy społecznej przez podmioty, którym proponuje się udzielenie dotacji.

Uchwała Nr 548/2001
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 21 maja 2001r.

w sprawie:
zwrotu kosztów zabezpieczenia medycznego Akademickiego Apelu III Tysiąclecia.

Banery