BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

UCHWAŁA  nr 544/2001
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 21 maja 2001r.

w sprawie: przyznania środków finansowych na organizację konferencji "Polski sołtys w Unii Europejskiej", organizowanej przez Związek Powiatów Polskich i Starostwo Powiatowe w Poznaniu.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 w związku z art. 4 ust. 1 pkt 14 ustawy o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 r. (Dz. U. Nr 91 poz. 578 z późniejszymi zmianami), uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyznaje się kwotę przeznaczoną na organizację konferencji "Polski sołtys w Unii Europejskiej"
w wysokości 2.530,- zł (słownie: dwa tysiące pięćset trzydzieści złotych), z funduszów Wydziału Promocji i Rozwoju.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa.

§ 3. Uchwała wchodzi wżycie z dniem podjęcia.

Starosta - Ryszard Pomin
Wicestarosta - Jan Grabkowski
Członkowie Zarządu:
- Gabriela Ozorowska
- Marek Woźniak
- Jerzy Lechnerowski

Uzasadnienie:
Związek Powiatów Polskich wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społeczności wiejskiej zainicjował realizację programu "Polski sołtys w Unii Europejskiej" i wspólnie z tut. Starostwem organizuje 23 maja 2001 roku konferencję informującą szeroko o Unii Europejskiej i skutkach integracji dla polskiej wsi, przeznaczoną dla liderów wiejskich, głównie sołtysów, radnych gmin i powiatu, pracowników gmin. Związek finansuje wykładowców, materiały szkoleniowe oraz część należności za obiady. Koszty do pokrycia przez Starostwo, to wynajem w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim 3 sal /na konferencję i warsztaty/, organizacja przerwy kawowej i dopłata pozostałej kwoty do obiadów.

Członek Zarządu
Jerzy Lechnerowski

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2003-07-17 12:04
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2010-07-19 10:43

« wstecz

Banery