BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała Nr 549/2001
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 28 maja 2001r .

w sprawie:
upoważnienia dyrektora i głównej księgowej OSW Owińska do reprezentacji i podpisania umowy z PZU- Życie.

Uchwała Nr 550/2001
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 28 maja 2001r.

w sprawie:
przydzielenia środków finansowych na realizację zadania pn. III Powiatowy Kurs Flażoletowy I i II stopnia dla nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjów i liceów oraz instruktorów muzyki i animatorów działań muzycznych z terenu powiatu poznańskiego.

Uchwała Nr 551/2001
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 28 maja 2001r.

w sprawie:
udzielenia dotacji Poznańskiej Fundacji Artystycznej na przeprowadzenie warsztatów teatralnych dla nauczycieli - instruktorów amatorskich zespołów teatralnych działających na terenie powiatu poznańskiego pn. "Wychowanie przez teatr".

Uchwała Nr 552/2001
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 28 maja 2001r.

w sprawie:
udzielenia dotacji Związkowi Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska -Hufiec Poznań -Rejon w Poznaniu na zlot i turniej sprawnościowy najmłodszych mieszkańców powiatu poznańskiego pn. "Skautów Dąb".

Uchwała Nr 553/2001
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 28 maja 2001r.

w sprawie:
udzielenia dotacji Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu "Siekierki " przy Szkole Podstawowej w Siekierkach Wielkich na zorganizowanie VIII Zlotu Turystycznego upamiętniającego 750 rocznicę nadania praw miejskich Kostrzynowi.

Uchwała Nr 554/2001
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 28 maja 2001r.

w sprawie:
udzielenia dofinansowania Klubowi Tańca Towarzyskiego "TANGO" przy III Gimnazjum w Swarzędzu na zorganizowanie Ogólnopolskiego Turnieju Tańca pn. "Wakacje 2001"

Uchwała Nr 555/2001
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 28 maja 2001r.

w sprawie:
przyznania środków finansowych przeznaczonych na ufundowanie kajaku, nagrody Powiatu Poznańskiego dla zwycięzców Ogólnopolskiego Spływu Kajakowego "Warta Tour 2001".

Uchwała Nr 556/2001
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 28 maja 2001r.

w sprawie:
sfinansowania występu orkiestry "Mechanicy Szanty" w imprezie "Warta Tour' 2001".

Uchwała Nr 557/2001
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 28 maja 2001r .

w sprawie:
dofinansowania rejsu integracyjnego po Morzu Bałtyckim

Uchwała Nr 558/2001
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 28 maja 2001r.

w sprawie:
1. Ogłoszenia przetargu nieograniczonego na obsługę prawną Starostwa Powiatowego w Poznaniu. 2. Zatwierdzenia dokumentacji przetargowej. 3. Powołania komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty.

Uchwała Nr 559/2001
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 28 maja 2001r.

w sprawie:
przyznania środków finansowych przeznaczonych na ufundowanie koszulek i długopisów z herbem powiatu dla dzieci - wychowanków domów dziecka prowadzonych przez powiat poznański, z okazji Dnia Dziecka.

Banery