BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

UCHWAŁA  Nr 562/2001
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 4 czerwca 2001r.

w sprawie: przydzielenia kwoty dofinansowania Miejsko -Gminnemu Ośrodkowi Kultury i Rekreacji w Murowanej Goślinie na organizację XXI Małego Goślińskiego Maratonu Weteranów

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 8, art. 6 ust 1, art. 60 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 z późn. zm.), art. 4, art. 42 ust. l, art. 42 ust 2 pkt. 2 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. Nr 25, poz. 113 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Poznańskiego, uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Przydziela się Miejsko -Gminnemu Ośrodkowi Kultury i Rekreacji w Murowanej Goślinie kwotę dofinansowania w wysokości 500 zł (słownie. pięćsetzłotych) na organizację XXI Małego Goślińskiego Maratonu Weteranów.
2. Maraton odbędzie się w dniu 2 czerwca 2001 roku w Murowanej Goślinie.

§ 2. Przekazanie środków finansowych wymienionych w§ I niniejszej uchwały nastąpi na zasadach określonych w umowie, której podpisanie jest warunkiem niezbędnym uzyskania dofinansowania

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Wydziału Spraw Obywatelskich

§ 4. Uchwała wchodzi wżycie z dniem podpisania.

Starosta - Ryszard Pomin
Wicestarosta - Jan Grabkowski
Członkowie Zarządu:
- Gabriela Ozorowska
- Marek Woźniak
- Jerzy Lechnerowski


Uzasadnienie:

Pismem z dnia 17 maja 2001 roku Miejsko -Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Murowanej Goślinie wystąpił z wnioskiem o dofinansowanie XXI Małego Goślińskiego Maratonu Weteranów. Maraton odbędzie się w dniu 2 czerwca 2001 roku w Murowanej Goślinie. Celem imprezy jest popularyzacja biegania wśród weteranów oraz wyłonienie mistrzów Polski w poszczególnych kategoriach wiekowych. Bieg rozgrywa się w 9 kategoriach wiekowych dla mężczyzn i 8 kategoriach wiekowych dla kobiet. Przewiduje się udział około 150 zawodników. Impreza ma zasięg ogólnopolski. Całkowity koszt imprezy wynosi 30.000 zł. Proponują podjęcie uchwały o przydzieleniu kwoty dofinansowania w wysokości 500 zł.

Członek Zarządu
Marek Woźniak

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2003-07-17 12:49
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2010-07-20 13:24

« wstecz

Banery