BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

UCHWAŁA  Nr 567/2001
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 4 czerwca 2001r.


w sprawie: unieważnienia I przetargu nieograniczonego ofertowego na zbycie samochodu osobowego POLONEZ 2,0.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( Dz. U. Nr 91, poz. 578 z póź. zm.) oraz § 21 ust. 1 Regulaminu Pracy Zarządu Powiatu Poznańskiego stanowiącego załącznik nr 6 do Statutu Powiatu Poznańskiego ( Dz. Urz. Woj. Wielk. Nr 30, poz. 633) Zarząd uchwala, co następuje:

§ 1. Postanawia się unieważnić I przetarg nieograniczony ofertowy na zbycie samochodu osobowego POLONEZ 2,0 na podstawie art. 27 b ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Referatu Administracyjnego

§ 3. Uchwała wchodzi wżycie z dniem podjęcia.

Starosta - Ryszard Pomin
Wicestarosta - Jan Grabkowski
Członkowie Zarządu:
- Gabriela Ozorowska
- Marek Woźniak
- Jerzy Lechnerowski

Uzasadnienie:
W I przetargu nieograniczonym ofertowym na zbycie samochodu osobowego POLONEZ 2,0 rok produkcji 1990, cena wywoławcza 1.500 zł. nie wpłynęła ani jedna oferta. W związku z tym w oparciu o art. 27 b ust. 1 pkt 1 ustawy o zamówieniach publicznych przetarg unieważniono.

Starosta Poznański
Ryszard Pomin

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2003-07-17 13:30
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2010-07-21 08:27

« wstecz

Banery