BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

UCHWALA Nr 568/2001
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKEIGO
z dnia 4 czerwca 2001r.

 


w sprawie: zbycia samochodu Polonez o poj. 2,0 1 o nr rej. P WF 3206 w trybie II przetargu nieograniczonego ofertowego.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym( Dz. U. Nr 91, poz. 578 z póź. zm.) oraz § 21 ust. 1 Regulaminu Pracy Zarządu Powiatu Poznańskiego stanowiącego załącznik nr 6 do Statutu Powiatu Poznańskiego ( Dz. Urz. Woj. Wielk. Nr 30, poz. 633) Uchwala się, co następuje:

§ 1. Zarząd postanawia: zbyć samochód Polonez o poj. 2,0 1 o nr rej. P WF 3206 w drodze II przetargu nieograniczonego ofertowego obniżając cenę wywoławczą z I przetargu, o 20 %,czyli za 1.200 zł.

§ 2. Zarząd powołuje komisję przetargową na zbycie, o którym mowa w § 1 w następującym składzie:
1. Karol Chyra;
2. Grażyna Szmygin;
3. Przedstawiciel Komisji Finansów.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Referatu Administracyjnego.

§ 4. Uchwała wchodzi wżycie z dniem podjęcia.

Starosta - Ryszard Pomin
Wicestarosta - Jan Grabkowski
Członkowie Zarządu:
- Gabriela Ozorowska
- Marek Woźniak
- Jerzy Lechnerowski

Uzasadnienie:
I przetarg ofertowy na zbycie samochodu osobowego POLONEZ 2,0 poprzedzony został wyceną Rzeczoznawcy z PZM, który oszacował wartość pojazdu na 1.000 zł.(brutto),(ocena techniczna Nr POP /886/20011.) W I przetargu nie złożono ani jednej oferty. Cena wywoławcza wynosiła 1.500 zł.

Sekretarz Powiatu Poznańskiego
Karol Chyra
 

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2003-07-17 13:31
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2010-07-21 08:32

« wstecz

Banery