BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA  Nr 569/2001
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 4 czerwca 2001r.


w sprawie: wyboru biegłego rewidenta dla Zespołu Przychodni Specjalistycznych s.p.z.o.z. w Poznaniu

Na podstawie oraz art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91 poz. 578 z późn. zm.), art. 66 ust. 3 ustawy z dnia 29 Września 1994 o rachunkowości (Dz. u. Nr 121 poz. 591 z późn. zm.) oraz art. 71 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (Dz. U. Nr 119 z 1998 r. poz. 773 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Poznańskiego uchwala, co następuje:

§ 1 Wybiera się firmę W. Frąckowiak i Partnerzy Wielkopolska Grupa Audytingowa sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Składowa 4/7 w celu zbadania sprawozdań finansowych Zespołu Przychodni Specjalistycznych s.p.z.o.z. "w likwidacji" w Poznaniu za okres od 1 stycznia 2001 r. do 31 maja 2001 r.

§ 2. Wynagrodzenie biegłego rewidenta wyniesie 7.000 zł (słownie siedem tysięcy złotych) plus podatek VAT oraz obciąży budżet Powiatu Poznańskiego.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się członkowi Zarządu Gabrieli Ozorowskiej.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta - Ryszard Pomin
Wicestarosta - Jan Grabkowski
Członkowie Zarządu:
- Gabriela Ozorowska
- Marek Woźniak
- Jerzy Lechnerowski


Uzasadnienie:
Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 września 1994 o rachunkowości (Dz. U. Nr 121 poz. 591 z późn. zm.) roczne sprawozdania finansowe Zespołu Przychodni Specjalistycznych s.p.z.o.z. muszą być każdego roku poddane badaniu przez biegłego rewidenta. Biegłego rewidenta wybiera organ zatwierdzający roczne sprawozdanie finansowe, czyli Zarząd Powiatu Poznańskiego. Badaniu będzie poddane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2001 tj. za okres od 1 stycznia 2001 r. do 31 maja 2001 r. Spośród 3 firm, do których zostało skierowane zapytanie o cenę jedynie firma Frąckowiak i Partnerzy Wielkopolska Grupa Audytingowa sp. z 0.0. odpowiedziały przedstawiając ofertę.
Z uwagi na fakt, iż koszt badania nie przekroczy równowartości 3000 euro (bez VAT), zgodnie z ustawą z 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (Dz. U. Nr 119 poz. 773 z późn. zm.) dopuszczalne jest złożenie zamówienia z wolnej ręki.
Z uwagi na fakt, iż likwidacja została zakończona w dniu 31 maja 2001 r. wynagrodzenie rewidenta w wysokości 8.540 zł brutto obciąży budżet Powiatu Poznańskiego. W związku z powyższym przyjęcie niniejszej uchwały uważam za uzasadnione.

Członek Zarządu
Gabriela Ozorowska

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2003-07-17 13:31
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2010-07-21 08:36

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 9755
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2010-07-21 08:47
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-07-15 14:20