BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Zarząd Powiatu Poznańskiego
jednogłośnie podjął
Uchwałę Nr 572/2001

w sprawie :
wypłaty ryczałtów na podstawie uchwały Rady Powiatu Poznańskiego nr IV/24/1999 z dnia 22 stycznia 1999r. w sprawie określenia zasad ustalania wysokości i wypłat diet dla radnych Powiatu Poznańskiego oraz zwrotu kosztów podróży służbowych, a także na podstawie późniejszych uchwał Rady zmieniających tę uchwałę.

Banery