BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała Nr 573/2001
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 11 czerwca 2001r.

w sprawie:
wypowiedzenia porozumienia z dnia 3.01.2001 r. pomiędzy Zarządem Powiatu Poznańskiego, a Zarządem Powiatu Śremskiego

Uchwała Nr 574/2001
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 11 czerwca 2001r.

w sprawie:
zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę, instalację i konfigurację sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Poznaniu.

Uchwała Nr 575/2001
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 11 czerwca 2001r.

w sprawie:
1. Ogłoszenia przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlano- remontowych przy modernizacji sanitariatów w Internacie WODZ w Mosinie.
2. Zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
3. Powołania komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty.

Uchwała Nr 576/2001
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 11 czerwca 2001r.

w sprawie:
1. Ogłoszenia przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlano- remontowych przy modernizacji skrzydła budynku Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Owińskach PI. Przemysława 9 z przeznaczeniem na Gimnazjum.
2. Zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
3. Powołania komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty.

Uchwała Nr 577/2001
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 11 czerwca 2001r.

w sprawie:
dotacji dla emerytowanych nauczycieli placówek opiekuńczo -wychowawczych.

Uchwała Nr 578/2001
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 11 czerwca 2001r.

w sprawie:
powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminów dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w Zespole Szkół Zawodowych w Swarzędzu.

Banery