BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

UCHWAŁA Nr 573/2001
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 11 czerwca 2001r.

 

w sprawie: wypowiedzenia porozumienia z dnia 3.01.2001 r. pomiędzy Zarządem Powiatu Poznańskiego, a Zarządem Powiatu Śremskiego

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 9, art. 5 ust. 2, art. 33, art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, (Dz. U. Nr 91, poz. 578 z późn. zmianami) Zarząd Powiatu Poznańskiego, uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Postanawia się wypowiedzieć porozumienie zawarte dnia 3.01.2000 r. pomiędzy Zarządem Powiatu Poznańskiego, a Zarządem Powiatu Śremskiego w sprawie powierzenia wykonania przez Powiat Śremski całokształtu czynności materialno-technicznych związanych z prowadzeniem powiatowego zasobu geodezyjno-kartograficznego dla gminy Kórnik, a także z prowadzeniem ewidencji gruntów i budynków oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów dla gminy Kórnik.
2. Wypowiedzenie warunków porozumienia, określonego w ust. l nastąpi w terminie miesiąca od daty podjęcia uchwały, co nie narusza postanowień § 2 w/w porozumienia.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta - Ryszard Pomin
Wicestarosta - Jan Grabkowski
Członkowie Zarządu:
- Gabriela Ozorowska
- Marek Woźniak
- Jerzy Lechnerowski

Uzasadnienie:
W dniu 3.01.2000 r. Zarząd Powiatu Poznańskiego zawarł porozumienie z Zarządem Powiatu Śremskiego w sprawie powierzenia Powiatowi Śremskiemu do wykonania całokształtu czynności materialno-technicznych związanych z:
- prowadzeniem powiatowego zasobu geodezyjno-kartograficznego dla gminy Kórnik
- prowadzeniem ewidencji gruntów i budynków oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów dla gminy Kórnik.
Zgodnie z § 2 w/w porozumienia strony mogą rozwiązać porozumienie za miesięcznym okresem wypowiedzenia.
Wprowadzone zmiany organizacyjne oraz lokalowe wykonanie określonych w w/w porozumieniu czynności przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu, co uzasadnia wypowiedzenie przedmiotowego porozumienia. Z uwagi na powyższe proponuję podjęcie uchwały w sprawie wypowiedzenia porozumienia z dnia 3.01.2000 r.

Członek Zarządu
Marek Woźniak

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2003-07-17 13:41
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2010-07-21 08:52

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 6312
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2010-07-21 09:05
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-09-18 15:15