BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr 578/2001
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKEIGO
z dnia 11 czerwca 2001r.


w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminów dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w Zespole Szkół Zawodowych w Swarzędzu.

Na podstawie art. 32 ust. 1 w związku z art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91 poz. 578) oraz art. 9g ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 1997 r. Nr 56 poz. 357 z późniejszymi zmianami), w związku z wnioskiem pani ………………………..*

§ 1. Powołuje się Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia egzaminów dla Pań ………………* -nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w Zespole Szkół Zawodowych w Swarzędzu, w składzie:

1. Przemysław Wantuch -przedstawiciel organu prowadzącego szkołę -Przewodniczący
2. Przemysław Jarikiewicz -dyrektor szkoły -Członek Komisji
3. Elżbieta Jankiewicz –ekspert -Członek Komisji
4. Alicja Kurlus -ekspert -Członek Komisji
5. Jacek Rysiewicz -ekspert -Członek Komisji

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Powiatu Poznańskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Starosta - Ryszard Pomin
Wicestarosta - Jan Grabkowski
Członkowie Zarządu:
- Gabriela Ozorowska
- Marek Woźniak
- Jerzy Lechnerowski


Uzasadnienie:
Panie …………………..* otrzymały zgodę organu prowadzącego na skrócenie stażu na nauczyciela mianowanego do 9 miesięcy. Okres ten upłynął z końcem miesiąca maja 2001 r. Warunkiem uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego jest zdanie egzaminu przed Komisją, w skład, której wchodzą eksperci z ministerialnej listy ekspertów. Komisję powołuje organ prowadzący, zgodnie z art. 9g ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r -Karta Nauczyciela. W przypadku powiatów kompetencje powołania Komisji należą do Zarządu.

Członek Zarządu
Jerzy Lechnerowski

*Wyłączenia dokonano na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. nr 112 poz. 1198)
 

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2003-07-17 14:18
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2010-07-21 09:05

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 5607
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2010-07-21 09:05
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2019-12-06 14:46