BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała Nr 579 /2001
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 18 czerwca 2001r.

w sprawie:
1. Ogłoszenia przetargu nieograniczonego na przeprowadzenie badań lekarskich pracowników Starostwa Powiatowego w Poznaniu i kierowników jednostek organizacyjnych.
2. Zatwierdzenia dokumentacji przetargowej.
3. Powołania komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty.

Uchwała Nr 580/2001
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 18 czerwca 2001r.

w sprawie:
wyboru oferty na kupno nieruchomości położonej przy ul. Poznańskiej 91 w Kobylnicy, gmina Swarzędz

Banery