BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA  Nr 580/2001
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 18 czerwca 2001r.


w sprawie: wyboru oferty na kupno nieruchomości położonej przy ul. Poznańskiej 91 w Kobylnicy, gmina Swarzędz

Na postawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym /Dz. U. Nr 91, poz. 578 z późn. zmianami/, art. 39 ust. 2, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 46 poz. 543/ Zarząd Powiatu Poznańskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Postanawia się wybrać ofertę Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Sp. z o.o. Adamczyk & Adamczyk na kupno nieruchomości położonej przy ul. Poznańskiej 91 w Kobylnicy, gmina Swarzędz oznaczonej w ewidencji gruntów:
obręb Kobylnica, arkusz mapy 1, działka nr 81/4 o pow. 4737 m2 zapisanej w KW 127669.

§ 2. Wybór oferty określonej w § 1 następuje z uwagi na ustalenie w drodze rokowań najkorzystniejszej ceny w wysokości 220 000 zł płatnej w dwóch ratach: I rata w wysokości: 60 000 zł -uiszczono przed zawarciem aktu notarialnego II rata w wysokości: 160 000 zł -płatna w terminie do 31 października 2001 r.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta - Ryszard Pomin
Wicestarosta - Jan Grabkowski
Członkowie Zarządu:
- Gabriela Ozorowska
- Marek Woźniak
- Jerzy Lechnerowski

Uzasadnienie:
Zarząd Powiatu Poznańskiego uchwałą m 521/2001 z dnia 7 maja 2001 r. postanowił sprzedać nieruchomość położoną przy ul. Poznańskiej 91 w Kobylnicy w drodze rokowań za cenę ustaloną w tych rokowaniach.
Komisja powołana przez Zarząd Powiatu Poznańskiego przeprowadziła rokowania z czterema oferentami. Zarząd Powiatu po zapoznaniu się z protokołami z rokowań postanowił wybrać ofertę Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Sp. z o.o. Adamczyk & Adamczyk z uwagi na najkorzystniejszą cenę w wysokości 220 000 zł płatną w dwóch ratach.

Członek Zarządu
Marek Woźniak

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2003-07-17 14:21
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2010-07-21 09:14

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 3332
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2010-07-21 09:14
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-07-10 14:56