BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała Nr 581/2001
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 20 czerwca 2001r.

w sprawie:
unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wybór doradcy prywatyzacyjnego dla Wielospecjalistycznego Szpitala "Puszczykowo".

Uchwała Nr 582/2001
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 20 czerwca 2001r.

w sprawie:
1. Ogłoszenia przetargu nieograniczonego na wybór doradcy prywatyzacyjnego Wielospecjalistycznego Szpitala "Puszczykowo". 2. Zatwierdzenia dokumentacji przetargowej. 3. Powołania komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty.

Banery