BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała Nr 583/2001
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 25 czerwca 2001r.

w sprawie:
powierzenia panu Romanowi Samcikowi stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcącego i Zawodowych w Mosinie, ul. Topolowa 2.

Uchwała Nr 584/2001
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 25 czerwca 2001r.

w sprawie:
powierzenia pani Hannie Łabuzińskiej stanowiska dyrektora Poradni Pychologiczno - Pedagogicznej w Luboniu, ul. Żabikowska 40.

Uchwała Nr 585/2001
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 25 czerwca 2001r.

w sprawie:
powierzenia pani Magdalenie Fręśko stanowiska dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Puszczykowie, ul. Kasprowicza 3

Uchwała Nr 586/2001
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 25 czerwca 2001r.

w sprawie:
powierzenia pani Odonie Sadowskiej -Gołaskiej stanowiska dyrektora Poradni Psychologiczno -Pedagogicznej w Swarzędzu, Os.Kościuszkowców 4.

Uchwała Nr 587/2001
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 25 czerwca 2001r.

w sprawie:
udzielenia kwoty dofinansowania Parafii Rzymskokatolickiej pw. Marii Magdaleny w Długiej Goślinie na renowację ołtarza głównego.

Uchwała Nr 588/2001
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 25 czerwca 2001r.

w sprawie:
1. Ogłoszenia przetargu nieograniczonego na wykonanie modernizacji kotłowni w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Swarzędzu PI. Niezłomnych 1.
2. Zatwierdzenia dokumentacji przetargowej.
3. Powołania komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty.

Uchwała Nr 589 /2001
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 25 czerwca 2001r.

w sprawie:
unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na obsługę prawną Starostwa Powiatowego w Poznaniu.

Uchwała Nr 590/2001
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 25 czerwca 2001r.

w sprawie:
1. Ogłoszenia II przetargu nieograniczonego na obsługę prawną Starostwa Powiatowego w Poznaniu. 2. Zatwierdzenia dokumentacji przetargowej. 3. Powołania komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty.

Uchwała Nr 591/2001
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 25 czerwca 2001r.

w sprawie:
przyznania dofinansowania na organizację III Dożynek Powiatu Poznańskiego.

Uchwała Nr 592/2001
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 25 czerwca 2001 r.

w sprawie:
udzielenia ulgi czynszowej firmie NZOZ ELLMED.

Uchwała Nr 593 /2001
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 25 czerwca 2001r.

w sprawie:
dofinansowania kosztów wykonania sztandaru Związku Sybiraków Koło Poznań –Grunwald.

Uchwała Nr 594/2001
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 25 czerwca 2001r.

w sprawie:
zmiany układu wykonawczego dla budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2001.

Banery